Certificaten: betrouwbaarheid en wettelijk evenwicht
  • Door Arco
  • juni 6, 2017
  • Blog

Certificaten: betrouwbaarheid en wettelijk evenwicht

Digitale verzendingen verlopen volgens bepaalde regels. De ontvanger wil de garantie dat het document authentiek is, afkomstig van de juiste partij en geen mogelijkheid biedt tot frauduleuze wijziging (bijv. geen wijzigingen van rekeningnummer voor een leveranciersfactuur).

Dit niveau van vertrouwen is perfect haalbaar voor het verzonden document dankzij een aantal ingrepen.

  1. Digitale ondertekening met een geavanceerd certificaat, Adobe approved. Het document is zeker ongewijzigd en bevat een geldige handtekening, Bij het openen in Adobe Reader bezit deze handtekening ook meteen een geldige status.
  2. Digitale ondertekening met een gekwalificeerd certificaat, Adobe approved. Dit garandeert dat het document afkomstig is van de juiste partij, met een geldige vertegenwoordiger voor deze firma.
  3. Tijdstempel (Timestamp): garandeert het moment van handtekening, waarvan de controle mogelijk is. Eventueel een tijdstempel met geldigheid voor bijvoorbeeld zeven of tien jaar; nuttig voor langetermijnarchivering. Arco biedt deze service aan, ongeacht of verzending gebeurt vanuit Arco-services of vanuit de eigen ICT (ERP-systeem).