1.1 Welke controles ondergaat een efactuur wanneer het via het Open/Peppol netwerk loopt en binnenkomt via het Belgische Mercurius Access Point ?

Komt een e-factuur via Peppol/Mercurius binnen, dan gelden onder meer volgende controles op de inhoud.  De verzender kan niet succesvol verzenden indien niet aan onderstaande controles wordt voldaan.

Eigenschap Verplicht veld Omschrijving
Leveranciers KBO/BTW x
Leveranciers bankrekeningnummer x verplichting ingeval van betaling via bankrekening via Mercurius platform
Leverancier naam x
Leverancier adres x
Leverancier land x
Klant naam/KBO x
Klant adres x
Klant land x
Factuurdatum x
Vervaldatum x mag niet voor factuurdatum komen
Betalingsmededeling x verplicht aanwezig indien
Factuurnmummer x Factuurnummer mag maar 1 keer over het Peppol platform gaan
Ordernummer Niet verplicht via een Peppol verzending, indien het Mercurius Portaal wordt gebruikt : wel verplicht.
Extra code of referentie kan akkoordnummer, EAN of andere zijn
Totaal bedrag zonder BTW x
Totaal bedrag met BTW x
Totaal BTW bedrag x
Per BTW percentage : percent, BTW bedrag, Peppol code x
Vergelijking : totaal bedragen detaillijnen stemt overeen met totaalbedragen van de facturen x
Bijlage meesturen
Detaillijn : Omschrijving x
Detaillijn : artikelcode
Detaillijn : hoeveelheid x
Detaillijn : netto prijs per eenheid
Detaillijn : % korting x
Detaillijn : BTW code x (geen code voor medecontractant, geen code voor BTW verlegd)
Detaillijn : BTW bedrag x
Detaillijn : totaal exclusief BTW x
Detaillijn : totaal inclusief BTW x
Indien creditnota : verwijzing naar factuurnummer x

 

1.2       Zijn er controles op het Arco Platform voor ontvangen Open/Peppol facturen ?

 • Is het ondernemingsnummer van de ontvanger correct en is men actief als ontvanger van e-facturen ? Indien ja : stuur door in de flow en maak het zichtbaar voor de ontvanger
 • Is het een dubbele factuur ? Indien ja : factuur wordt opgeslagen in het digitaal archief met foutstatus.  Factuur wordt niet doorgezet. Ingeval van Peppol wordt de status verworpen teruggestuurd naar de verzender.

Welke informatie krijgt een verzender bij verzending over het Peppol/Mercurius platform ?

 • Kan niet verzenden / Geweigerd door Peppol: als verzender niet aan minimale regels Peppol voldoet
 • Ontvangen:
  • Verzonden met succes of Peppol/Mercurius
  • Voldoet aan Mercurius regels en wordt doorgezet op de Mailbox
 • Verwerkt:
  • Na status ontvangen :
   • Ingelezen op Arco platform, is conform aan minimale validaties en business rules
   • De verzender ziet de status “verwerkt” met als status omschrijving “Inv_Approved”. Dit wil echter niet zeggen dat de ontvanger gaat betalen of het in een workflow systeem heeft goedgekeurd”.
  • Afgeleverd aan vervolgstap verwerking (BBC of mid office)
 • Verworpen:
  • Niet conform regels Peppol of Mercurius (met foutboodschap Peppol / Mercurius)
  • Niet conform aan Arco Platform (minimale validaties / business rules)
  • De verzender ziet de status “verworpen” met als status omschrijving “Inv_Rejected”. Dit wil echter niet zeggen dat de ontvanger gaat betalen of het in een workflow systeem heeft goedgekeurd”.

Wat het platform vandaag niet regelt :

 • Is de factuur betaalbaar gesteld ? Wanneer is ze betaald ?
 • Zijn er nog vragen over de factuur ? Heeft de ontvanger extra informatie nodig ?

Voor deze punten communiceert de ontvanger rechtstreeks met de leverancier.