Verschillende verzendingstechnieken

Uw ontvanger houdt van eenvoud? Een e-mail met het PDF-document als bijlage is het resultaat. Ook een e-mail met een koppeling naar het document (met of zonder login) is mogelijk.

Uw ontvanger eist meer? De e-mail kan naast de PDF ook een gestructureerde bijlage bevatten. Er bestaan drie standaard formaten, maar andere formaten kunnen ook.

Uw ontvanger heeft erg strenge eisen of kan slechts op één welbepaalde manier de bestanden ontvangen? Ook dit zetten we vlot op.

De winsten voor de klant

U vermindert uw verzendkosten aanzienlijk, doch de grootste winnaar is uw klant. Door de inkomende digitale documenten digitaal te registreren, wordt een manuele handeling uitgeschakeld. Bovendien kan de klant de documentinhoud automatisch verwerken, indien hij daartoe in staat is. Tot slot kunnen meer gegevens worden gecontroleerd, zoals het bankrekeningnummer van de leverancier en de artikelnummers.

De klant kiest zijn ontvangstkanaal flexibel

De beschikbare software-instrumenten en procedures van de klanten evolueren stapsgewijs. De klant kan zelf de voorkeuren instellen, teneinde dit maximaal te laten aansluiten bij de interne verwerkingsmogelijkheden. De verzender moet geen technische veranderingen uitvoeren; de omschakeling gebeurt automatisch. Dit leidt tot hogere klantentevredenheid en minder onderhoud.