E-facturen OpenPeppol : doorgroei in 2018
  • Door Arco
  • januari 6, 2018
  • Blog

E-facturen OpenPeppol : doorgroei in 2018

Gemeenten ontvangen voortaan digitaal

Arco beheert de digitale verwerking van inkoopfacturen voor Vlaamse lokale overheden i.s.m. hun boekhoudsoftware-partners. Intussen sloten reeds 115 lokale overheden zich aan, maar dit aantal blijft groeien.

Begin 2017 werd 10 % verwerkt via EDI (e-factuur), terwijl ongeveer 40% als PDF toekomt en 50 % wordt gescand. Optische karakterherkenning (OCR) zet de PDF-facturen en de scans om naar bruikbare gegevens om een factuur te boeken.

Conform de Europese richtlijn, vormt oktober 2019 de uiterste deadline voor lokale overheden om volledig over te stappen naar de digitale ontvangst van facturen (intussen uitgesteld met enkele maanden). Maar ze mogen hiermee veel sneller starten, aangezien de e-factuur (EDI) erg interessant is voor lokale overheden. Daarom zijn zij ook vragende partij om meer e-facturen te ontvangen.

Volgens een welbepaald stappenplan activeert Arco alle lokale overheden op Open/Peppol zonder meerkost. De richtlijnen van de Vlaamse overheden bepalen de activatiewijze. Die zorgen ervoor dat de beveiliging maximaal is (met o.m. Magda-certificaten) en de gebruiker geniet van alle functionaliteiten van het overheidsplatform. Zo kunnen bijv. verzenders, die vandaag via het Mercurius-portaal factureren aan de Vlaamse Overheid, hierdoor ook de aangesloten gemeenten, steden, OCMW’s en AGB’s bedienen.

Meer informatie voor lokale overheden en voor leveranciers op de specifieke informatiepagina’s : Einvoice Ontvangen Lokale Overheden.

 

Planning efacturen OpenPeppol

Op 2 mei 2017 ontving het Antwerpse Stadsbestuur als eerste lokaal bestuur digitale facturen via OpenPeppol-verzenders.  Intussen loopt de uitrol volop.

Bent u ook een verzender die wil versturen naar de lokale overheden? Contacteer ons dan om u te informeren over de te volgen werkwijze en de lijst van aangesloten gemeentebesturen.

Bent u een lokaal bestuur en hebt u vragen?

Neem dan eveneens contact met ons op.  Speciaal email adres : einvoicelocalgov@arco.be