Einvoicing programma ziekenhuizen op volle snelheid

Einvoicing programma ziekenhuizen op volle snelheid

Arco is half 2017 gestart met een intensief totaalprogramma voor het verwerken van inkomende leveranciersfacturen onder de vorm van een einvoice.  Hierbij werd gebruik gemaakt van de ruime ervaring uit andere sectoren zoals de lokale overheden (https://www.arco.be/einvoice-ontvangen-lokale-overheden), waar intussen een erg snelle groei wordt gerealiseerd en e-invoicing naar mainstream evolueert.  Ook het verzender van e-orders en het ontvangen van orderbevestigingen hoort erbij.

Arco maakt van de e-invoicing een totaalprogramma, dat geen technische tussenkomst van de ziekenhuizen vergt en een vlotte uitrol zonder zorgen mogelijk maakt.   Hierdoor kunnen de bekende voordelen van einvoicing snel worden gerealiseerd. Voordien betrof einvoicing altijd een complex en duur proces, met veel inspanningen, maatwerk, hoge kosten en weinig resultaat..  Hiertoe werden integraties gerealiseerd met alle leidende ERP-partners en apotheekpartners, met alle betrokken partijen die e-invoices kunnen aanleveren, en met de modules die Arco zelf installeert bij de ziekenhuizen in samenwerking met de partners.

De eerste ziekenhuizen starten op rond september 2018.  Arco richt zich niet alleen tot de 46 ziekenhuizen die reeds gebruik maken van Arco voor de scanning en de email PDF verwerking van facturen, maar ook tot alle andere Belgische ziekenhuizen.

Arco start een uitvoerige dialoog met leveranciers, ziekenhuizen en partners om dit programma verder uit te rollen.  Via user groepen (opgezet in samenspraak met gebruikers en partners) kunnen de ziekenhuizen zelf inspraak krijgen in dit proces.

Een roadmap is beschikbaar met extra stappen in de verwerking van detaillijnen en het versturen van orders.

Meer informatie op : https://www.arco.be/einvoicing-ziekenhuizen/