1.1       Een Magda certificaat is nodig.  Hoe loopt dit ?

Voor het certificaat wordt een procedure gevolgd om een geldig certificaat te verkrijgen en te installeren in de Cloud van Arco.  Hiervoor zal de beheerder van de certificatenapplicatie een vraag van Arco ontvangen met uitleg van wat moet gebeuren.  De certificatenbeheerder is praktisch gezien meestal een persoon van informatica.

Magda certificaten procedure voor openpeppol ontvangst steden en gemeenten

1.2  Kan ik een PDF zien in geval van Peppol/Mercurius ?

Specifiek voor het verzendkanaal Peppol/Mercurius:

  • De factuurgegevens die verzonden worden betreffen alleen data, niet documenten.
  • Optioneel kunnen bijlagen worden meegestuurd.

Daarom gebeurt het volgende:

  • Van de factuurgegevens wordt op het Arco-platform een PDF aangemaakt.
  • De eventuele bijlagen worden naar PDF omgezet en mee ingevoegd in dezelfde PDF, na de factuur. Hierdoor is er altijd 1 PDF-document.
  • Opmerking : enkele leveranciers sturen toch via Peppol/Mercurius de originele PDF van de factuur, maar dan als een bijlage. Dit is op zich niet de bedoeling.  In dit uitzonderlijke geval zal dit document in de PDF na de Arco-variante van de factuur komen.

Voorbeeld layout van de door Arco aangemaakte PDF:

peppol factuur omgevormd tot PDF human readable formaat van einvoice

 

1.3       Is alles legaal gearchiveerd ?

De documenten worden opgeslagen in de centrale Arco Cloud omgeving.  Deze voldoen aan alle wettelijke eisen.  Een volledige documentatie is beschikbaar op vraag.