E-invoicing bouwsector

Verplichte efacturatie naar overheden toe : meer info : https://www.arco.be/elektronische-facturatie-verplicht-naar-alle-overheden-in-belgie/

 

Einvoicing leveranciersfacturen bouwsector : Arco  integraal programma  zorgt voor comfort, betrouwbaarheid en snelle invoering

Arco Information zorgt, samen met haar ICT-partners, voor een totaalservice voor het verwerken van leveranciersfacturen –  einvoicing voor de bouw :

 • Voor het direct verwerken van efacturen (einvoices) zonder dat OCR en validatie nodig is
 • De factuurgegevens worden doorgezet naar de ERP-software of de workflow software voor registratie, matching, goedkeuring en boeking
 • En dit met een gespecialiseerd aanbod in het kader van Einvoicing bouw.
 • Het verwerken van ingescande facturen en PDF’s per email (met OCR en validatie van de OCR-resultaten) is eveneens mogelijk en kan als een cloud service worden aangeboden

Voordelen van inkomende Einvoicing bouw

 • Snelheid : Facturen worden sneller aangeleverd (geen verzending per post)
 • Kwalitatief en betrouwbaar:
  • De verzending is erg veilig, ook de herkomst van de verzender is zeker (geen factuurfraude)
  • Automatische controles op de inhoud van de factuurgegevens
  • Directe verwerking van data aangeleverd door de de leverancier (geen-OCR omvorming, minder kans op fouten)
 • Meer info:
  • De factuur bevat meer gegevens, waaronder detaillijnen.
  • Optioneel worden bijlagen meegestuurd
 • Minder tijd nodig voor verwerking van de facturen:
  • matching : directe vergelijking van ordergegevens met de factuur

 

Wat is uniek aan de aanpak einvoicing bouw van Arco ?

 • Arco voert een sectorgerichte aanpak bouw.  Deze aanpak wordt zowel naar leveranciers bouwmaterialen, naar bouwbedrijven als naar sectorgerichte instructies volledig uitgewerkt en gecommuniceerd.
 • Arco ontzorgt de bouwbedrijven met duidelijk informatie over wettelijke richtlijnen, gedrag van de leveranciers, veranderingsproces, technische en functionele ondersteuning, koppeling naar ERP-pakketten.
 • Klanten nemen elk geregeld deel aan een Webinar / User Forum waarbij de laatste trends van einvoice ontvangst worden behandeld.  Vragen gesteld door bouwbedrijven komen aan bod.
 • Arco voert een campagne naar de toeleveranciers van de bouw, zodat u steeds meer facturen krijgt via einvoicing.
 • Arco heeft reeds een belangrijk aantal bouwbedrijven als klant voor einvoice ontvangst, en wisselt deze ervaring uit met alle bouwbedrijven.
 • Wil u uitbreiding naar verzending van einvoices ?  Arco kan hier helpen, bv Arco is ook ontvanger bij 550 lokale overheden en tal van ontvangers.  Wil u starten met het verzenden van eorders naar leveranciers ?  Arco heeft hier ook concrete ervaring mee.

Heeft u vragen op technisch / functioneel / wetgevend / procedureel vlak mbt einvoicing in de bouwsector ?  Als bouwbedrijf, als toeleverancier of andere betrokkene ?  Contacteer ons : email : einvoiceconstruction@arco.be