Talkshow met specialisten over concrete cases op 28/10/2020

De Vlaamse overheid, VOKA Limburg en verscheidene toonaangevende private partners uit het werkveld nodigen u uit om deel te nemen aan deze interactieve talkshow over boeiende topics rond elektronische facturatie.

Werkt u voor een middelgrote of grote organisatie dat al een weg heeft afgelegd in de digitalisering van het facturatieproces? Misschien werkt u in een internationale context die uw facturatieproces compliceert? Vindt u dat u te weinig e-facturen ontvangt of kan versturen? Wilt u uw klanten en leveranciers motiveren om massaal voor deze digitale manier van facturatie te kiezen? Wilt u e-orders ontvangen of verzenden?

Deze talkshow brengt u op een dynamische manier in contact met een panel van deskundigen. Zij geven u een overzicht van de huidige mogelijkheden en uitdagingen in dit domein en gaan graag in discussie met u of geven antwoord op uw vragen. Noch de complexiteit van de facturatieprocessen, noch de complexiteit van de Europese context worden hierbij uit de weg gegaan.

Klik hier voor meer informatie.