Mechelen en Willebroek groeien uit tot ‘smart cities’
  • Door Arco
  • maart 23, 2017
  • Blog

Mechelen en Willebroek groeien uit tot ‘smart cities’

Het project

Tijdens de eerste helft van 2016 steeg het aantal fietsdiefstallen in Mechelen met 45 % t.o.v. dezelfde periode in 2015. Een erg gevoelige snaar voor de bevolking, vanwege het stijgend fietsgebruik en de vaak dure e-bikes. Preventiemaatregelen, zoals het graveren van fietsen, leverden weinig resultaat op.

De stad Mechelen, gemeente Willebroek en lokale politie Mechelen-Willebroek startten daarom in november 2016, samen met Arco Information, een pilootproject op om het stijgend aantal fietsdiefstallen terug te dringen. We willen niet enkel de daders vatten, maar ze ook ontmoedigen door de verhoogde pakkans.

Basis van deze actie vormen de ‘beacons‘ of kleine, onopvallende en moeilijk te verwijderen fietszendertjes. Die onopvallende toestellen bevinden zich mogelijk op verschillende plaatsen op de fiets, zodat ze moeilijk te ontdekken zijn. Complementair plaatsten stad, gemeente en politie ‘locators’ op talloze plaatsen; apparaten die de zendersignalen opvangen en doorseinen.

Maar er bestaan nog een heleboel andere hulpmiddelen om de fiets terug te vinden, zoals camera’s, die de daders snel identificeren. Bovendien bevatten ook de patrouillewagens van de politie ‘locators’. Wanneer die een gestolen fiets opmerken, gaat de politie onmiddellijk ter plaatse om de tweewieler op te sporen. Zit de gestolen fiets in een bestelwagen, dan spoort de camera met nummerplaatherkenning de eigenaar van het voertuig op.

Op verschillende plaatsen bevinden zich verder lokfietsen, een middel om daders op heterdaad te betrappen. Gegevensregistratie vindt plaats op Arco-systemen in de Arco-Cloud op basis van het Doma-systeem. Dat beheert administratieve en operationele processen.

Administratieve en operationele werking

Administratief:

  • registratie fietsen
  • ondertekende documenten
  • fietsfoto’s
  • seinen/ontseinen gestolen fiets.

 

Operationeel:

  • vergelijking zendersignalen met lijst gestolen fietsen
  • uitsturen alarmen naar betrokkenen, zoals centrale dispatchingkamers en patrouillerende wagens.

 

Het ruimere kader : Smart Cities, Internet of Things

De applicatie is volledig conform de wetgeving; fietseigenaars tekenen een overeenkomst en ze beheert de privacy strikt. Deze ‘smart city’ toepassing kent alvast een groot succes; 4.200 inwoners schreven zich meteen in. Doel? Het gebruik ervan in de toekomst verder uitbreiden naar andere gemeenten en politiezones. Want de ‘smart city’ applicatie reikt verder dan enkel de detectie van fietsdiefstallen, waardoor ze uitgroeit tot een volwaardige ‘internet of things’ speler.