Open/Peppol verzending via Peppol bis 3

Open/Peppol verzending via Peppol bis 3

Vele bedrijven maken gebruik van Arco om documenten te verzenden naar klanten en andere business partners via diverse kanalen in diverse landen, waaronder via Open/Peppol .  Hiertoe behoren facturen en orders.

Open/Peppol maakt gebruik van versies.  De huidige meest gangbare versie is Open/Peppol bis 3.  Daarna is er de versie Open/Peppol bis 2.

De ondersteuning van Open/Peppol bis 2 wordt sterk afgebouwd vanaf 31/12/2020 en wordt stopgezet op 31/03/2021.  Dit geldt voor gans Europa, maar ook voor België.  Belangrijk is dat verzenders voldoen aan alle vereisten van het Open/Peppol bis 3 formaat.  De vereisten voor bis 3 zijn strenger dan voor bis 2.  Aarzel niet om contact op te nemen met uw Arco contactpersonen, om de nodige acties op te starten.