E-facturen ontvangen

E-facturen ontvangen. E-invoice receiving. E-facturen ontvangen. Verwerking EDI-facturen.

E-facturen (EDI-facturen) bevatten alle gegevens in gestructureerde informatie. De gegevens zonder OCR-herkenning worden meteen doorgezet voor boeking naar de workflow of het ERP- of boekhoudsysteem. Bovendien zijn er een heleboel extra automatische controles mogelijk.

Arco zorgt voor een performant, eenvoudig en goedkoop beheer van E-facturen.

Bent u een lokale overheid (stad, gemeente, OCMW, AGB, HVZ) ?  Zie Pagina Lokale Overheden

Interesse in de einvoicing voor ziekenhuizen ?  Zie pagina einvoicing ziekenhuizen.

Groot aantal leveranciers direct beschikbaar om aan te sluiten

Leveranciers worden eenvoudig, snel, foutloos en met minimale kosten geactiveerd, dankzij de ‘voorgeconfigureerde’ koppelingen. Technische zorgen zijn overbodig, want wij nemen zelf met de leverancier contact op.

efact-ontv-leveranciers-samen-1     efact-ontv-leveranciers-samen-2

Hoe verzekert Arco een maximaal aantal onmiddellijk beschikbare leveranciers?

Leveranciers zijn zowel rechtstreeks aangesloten op het Arco-netwerk, via koppelingen met verschillende internationale partners, of via open netwerken zoals Open/Peppol.

Alle bronnen onder één dak

Arco beheert gescande documenten, inkomende e-mail en e-facturen. Wij begeleiden u in een naadloze overgang naar zoveel mogelijk e-facturen (EDI), zonder dat u een technische hapering merkt.

Krachtig beheersplatform

Via het portaal ziet u de aangesloten verzenders, alle gegevens van de ingelezen facturen en documenten, inclusief status.

Betrouwbare Informatie

Bij het inlezen van gegevens controleren we een heleboel validatieregels:

  • alle vereiste gegevens aanwezig?
  • alle bestanden meegeleverd?
  • juiste bestemmeling?
  • factuur niet dubbel?

Deze validatieregels kunt u eenvoudig instellen omdat het ganse proces wordt gelogd. Audit-gegevens zijn eenvoudig controleerbaar en alle documenten kunnen op eenvoudige wijze worden opgezocht.

 

Alle technische formaten en protocollen aanwezig

De bestaande koppelingen zijn voorgedefinieerd en verlopen via een beperkt aantal standaardprotocollen voor e-invoice formaten en bestandentransfer. Maar zowat alle geldende formaatconversies zijn beschikbaar binnen de toolkit. Hierdoor kunnen alle bijkomende specifieke koppelingen worden gerealiseerd.

Bestaande leveranciers aansluiten

Onze mensen communiceren met de leveranciersadministratie om de e-facturatie te activeren. U bent dus verlost van de administratieve en technische opvolging van de aansluiting.

Extra leveranciers e-factuur laten verzenden

Extra leveranciers overtuigen om e-facturen te sturen?

We beschikken over communicatietemplates om de leveranciers duidelijk te informeren en aan te sturen. Via een campagne nemen we zelf contact op met de belangrijkste leveranciers.

Wettelijk archief

In het archief, volledig conform de wetgeving, vindt u de documenten snel terug. Bij een audit moet u zich dus geen zorgen maken.