e-Procurement

Software voor geïntegreerd beheer van bestellingen

Software voor automatiseren inkoopproces (procurement software).  Erg geschikt voor losse bestellingen, artikelen uit cataloog, contractgerelateerde artikelen en investeringen.

Voorbereiding bestelling

Medewerkers lanceren direct via de web interface een aanvraag tot bestelling. Het gebruik is laagdrempelig en de aanvraag wordt meteen verstuurd.  De gebruiker roept bibliotheken van oude bestellingen op en selecteert snel de juiste leverancier en juiste artikels. Ook nieuwe leveranciers en (voorlopig) onbekende artikels kunnen worden ingevuld. Dit is erg nuttig voor diverse diensten en gelegenheidsbestellingen.  Een snelle afhandeling motiveert de medewerkers om het systeem te gebruiken en schakelt alternatieve inefficiënte systemen uit, zoals (dringende) bestellingen via papieren bonnen.  Nadat de bestelaanvrager de bestelling heeft geplaatst, kan deze doorlopend de status van de bestelling opvolgen.

Goedkeuring en plaatsing bestelling

Bevoegde personen krijgen een e-mail bericht en keuren de bestelaanvraag goed. De goedkeuring kan worden ingericht conform de interne goedkeuringsprocedures.  De bestelbon wordt automatisch aangemaakt.  De bestelaanvrager of aankoopdienst, afhankelijk van de organisatie plaatst vervolgens de bestelling.  Voor sommige leveranciers worden de bestellingen automatisch verzonden  : bestelling per e-mail, of bestelling via EDI (e-order).

Levering van de bestelling

Leveringen worden centraal of decentraal geregistreerd, en dit op een snelle, eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier.  Ook deelleveringen kunnen worden geregistreerd.  Picklists kunnen worden afgedrukt om vlot op afstand registratie van de levering uit te voeren.  Ook voor diensten en losse bestellingen kan de ontvangst en de acceptatie op eenvoudige manier worden geregeld.

U krijgt doorlopend een duidelijk zicht op de niet-gefactureerde bestellingen en leveringen. Het is eenvoudig om dit maandelijks in de boekhouding te voorzien.

Koppeling inkomende facturen

Indien u gebruik maakt van de module Arco Invoice voor de behandeling van uw leveranciersfacturen, koppelt die een inkomende factuur automatisch aan de bestel- en leverstatus (3 way matching). Zo wordt meteen duidelijk of deze gegevens overeenstemmen. Zoja dan is de goedkeuring van een factuur niet langer nodig.  Indien er geen matching is tussen bestelling, levering en inkoopfactuur, dan kunnen bevoegde personen dit oplossen : inkoopafdeling of bestelaanvrager, verantwoordelijken voor de ontvangst van goederen of diensten. Meer info : Automatisering leveranciersfacturen

Voordelen van E-procurement

Welke voordelen levert een procurement software op ?

 • Alle bestellingen lopen via 1 tool (arco procurement) :
  • maken de bestelaanvragers maken graag gebruik van de procurement software
   • omwille van gebruiksvriendelijkheid,
   • sjablonen om sneller te bestellen,
   • automatische verzending van de bestelling
  • meer homogeniteit, duidelijker, eenvoudiger
  • alle verplichtingen zijn meteen vastgelegd
  • er wordt alleen besteld bij toegelaten en bekende leveranciers
  • voor nieuwe leveranciers wordt een aparte procedure gevolgd
  • garantie dat bestelaanvragen de voorziene flows volgen (bestelprodure)
 • Transparantie:
  • audit van alle genomen acties
  • 1 reporting omgeving voor follow-up
  • duidelijk zicht op wat wordt besteld, eventueel geleverd is en niet gefactureerd (voor de maandelijkse voorzieningen)
 • Boekhouding en matching
  • Minder discussie nadien bij ontvangst factuur (communicatie tussen boekhouding en de bestellers)
  • Automatische matching van order met de factuur (3 way match) :
   • indien alles overeenstemt dan is geen goedkeuring nodig
   • alleen uitzonderingen (geen match) vergen nog verder nazicht
 • Beleid:
  • meer KPI’s om een efficiënt aankoopbeleid te voeren
  • beter bewaken van budgetbeheer
 • Tijdig betalen: omdat info over order duidelijk bekend is, is het matching en goedkeuringsproces eenvoudiger en korter.  Tijdige betaling :
  • voor de bestelaanvragers is dit belangrijk om zeker te zijn dat toekomstige bestellingen vlot kunnen worden geleverd
  • voor aankopers is dit belangrijk om een sterke onderhandelingspositie te hebben met
 • Artikels:
  • Naargelang de behoefte kan er worden gewerkt met of zonder artikels
  • In geval van artikels : Bij de leverancier wordt besteld aan de juiste prijzen, met de juiste artikelnummers :
   • Minder fouten
   • Matching proces loopt automatisch
  • Een artikelbeheerder kan
   • Artikels en geldigheid prijzen beheren
   • Artikelinformatie opladen via o.m. Excel