Automatisering leveranciersfacturen

Arco Invoice: leveranciersfacturen registreren, goedkeuren en boeken

Een binnenkomende factuur openen, sorteren, inbrengen, verwerken, opvolgen, controleren en afwerken, slorpt kostbare tijd op. Op jaarbasis gaat dit over talloze uren die een bom geld kosten. Met Arco Invoice gebeurt alles automatisch, uitgezonderd het scannen van de factuur. Arco Invoice beperkt de verwerkingskosten van uw facturen tot één vierde en staat garant voor extra rendement.

Efficiënte instroom en captatie

U scant enkel uw papieren inkoopfacturen nog manueel. Emails wordt automatisch ingelezen.  De intelligente OCR-technologie herkent en registreert alle velden: leveranciersgegevens, bedrag, factuur- bestel- en refertenummer, datum en eventuele bijkomende velden. Deze factuurherkenning bevat een meervoudig controlesysteem en is toepasbaar op meerdere talen. Bij elektronische facturen, volgens de EDI-standaard, controleert en voert deze technologie de gegevens automatisch in. Bijgevolg wordt zelfs manueel scannen overbodig!

Eenvoudige organistie van het werk

Arco Invoice stelt goedkeurders voor op basis van uw bedrijfsorganisatie, u beheert dus zelf het goedkeuringsproces (de fiattering) van de facturen.  U kan dit flexibel instellen in functie van entiteit, leverancier, grootboek, kostenplaatsen en kostensoorten, bedragen, type factuur, afdelingen, met of zonder inkooporder en andere.  Eenmaal de toewijzingsregels vastgelegd, worden de goedkeurders automatisch voorgesteld.  Wanneer nodig kunt u ingrijpen en handmatig goedkeurders selecteren voor uitzonderingsgevallen.  Meerdere goedkeuringsniveau’s zijn mogelijk.

 Digitaal goedkeuren leveranciersfacturen. factuurverwerkingproces. Factuurscannen en goedkeuring : goedkeuringsregels instellen

 

Vlot goedkeuringsproces

Alle betrokken medewerkers ontvangen een emailbericht, dat betrekking kan hebben op één of meerdere verwante facturen. Afhankelijk van zijn taak, kan elke medewerker de vereiste handelingen snel uitvoeren: documenten toevoegen, de goedkeuring uitstellen of weigeren mét de specifieke reden, de factuur doorverwijzen naar een collega, of ze goedkeuren. Factuurgoedkeuring kan eveneens met een app (Android, iOS) : hierdoor kan je gemakkelijk mobiel en zelfs offline aan de slag met de facturen.

Digitaal goedkeuren leveranciersfacturen. factuurverwerkingproces. Factuurgoedkeuring

Eenvoudige integratie met uw bestaande boekhoudpakket

Arco Invoice staat in voor factuurscanning, een workflow van facturen en facturen digitaal inboeken in ERP of boekhoudpakket.

De integratie met Arco Invoice (invoice management software) met ERP en boekhouding slaat op verschillende aspecten:

 • effectieve hantering van de stamgegevens zoals leveranciersnummer, grootboek en kostenplaats
 • doorzetting factuur voor automatische boeking en mogelijkheid tot uitbetaling
 • terugkoppeling van het boekingsnummer in Arco Invoice voor eenvoudige opzoeking
 • factuur visualiseren vanuit de ERP of de boekhoudsoftware via een URL link of een alternatieve methode.

Beschikt u over meer dan 1 pakket ?  Ook dat is mogelijk.  Wisselt u eventueel in een latere fase van boekhoudpakket of van ERP-pakket, dan kan u Arco Invoice behouden.  U moet enkel de connector wijzigen.

Ondersteunde ERP- en boekhoudkpakketten.

Diverse ERP- en boekhoudpakketten werden reeds geïntegreerd.

Voorbeelden van integraties : (zie ook overzichtspagina : link)

 • Invoice Management voor SAP (Meer info SAP)
 • Invoice Management voor MS Dynamics NAV (Navision)
 • Invoice Management voor MS Dynamics AX (Axapta)
 • Invoice Management voor Exact Globe en Exact Online
 • Invoice Management voor Sage (Bob 50)
 • Invoice Management voor Kluwer Expert M (Bob 50)
 • Invoice Management voor KPD BouwOffice en KPD WIC
 • Invoice Management voor Centric CS Solutions
 • Invoice Management voor Infohos Boek
 • Invoice Management voor Cipal Schaubroeck
 • Invoice Management voor Remmicom
 • Invoice Management voor Cevi
 • Invoice Management voor Dave (Just Software)

Integratie met andere systemen (maatwerk, sectorspecifieke pakketten) is eveneens mogelijk door de krachtige set van tools om integraties te realiseren.

Volledige controle en veiligheid

Arco Invoice biedt u een permanent overzicht op alle lopende zaken. U kunt opzoekingen uitvoeren en resultaten opvragen via een overzichtelijk Excel-document; de rapporteringsmodule geeft een inzicht in de effectiviteit van de processen. U bepaalt zelf wie toegang heeft tot de facturen, volmacht heeft om ze goed te keuren en de configuratie van het systeem mag bijwerken. Van alle acties kunt u een complete historiek opvragen die per factuur elke stap toelicht, van scanning tot betaling.

Matching factuur met inkooporder / goederenontvangst

Facturen met inkooporder vergen een 3way matching.

Via OCR of EDI wordt het inkooporder van de factuur gehaald.  De afhandeling kan gebeuren binnen volgende omgevingen  :

 • Het ERP-pakket
 • De Arco Invoice Supplier Matching module.

Meestal gaat het om 1 van beide mogelijkheden, afhankelijk van de keuze van het ERP-pakket.

Ingeval van de afhandeling binnen Arco Invoice :

 • De matching kan zowel gebeuren voor orders geplaatst met de Arco Procurement module (Link) als orders geplaatst met andere systemen.
 • Matching kan gebeuren op header niveau (kop van de factuur) en detaillijnniveau (factuurregels).
 • Tolerantieniveau’s kunnen worden ingesteld.
 • Ingeval van matching is de goedkeuring niet meer nodig (tenzij anders ingesteld).
 • Ingeval van non-matching kunnen de regels voor behandeling van de afwijking worden ingesteld.

Deel van het detailscherm van de matching:3 way match inkoopfacturen. Digitaal goedkeuren leveranciersfacturen. factuurverwerkingproces.

Arco Invoice op maat

Arco Invoice legt de basis voor talrijke toepassingen qua digitaal documentenbeheer (DMS):

 • Xavier Keters

  AZ Damiaan handelt de dertigduizend digitale leveranciersfacturen vandaag veel sneller af dan vroeger. Dankzij ‘three way matching’ vergen facturen, die overeenstemmen met order en levering, geen extra behandeling meer. Het administratief patiëntendossier is met één klik toegankelijk voor alle betrokkenen. - Lees meer...

  Xavier Keters - AZ Damiaan

 • Geert Callens

  De digitale verwerking van leveranciersfacturen levert grote winsten bij boekhouding en goedkeurders. De boekhoudafdeling verwerkt 45% meer facturen (tot 15.000 op jaarbasis) met dezelfde personeelsbezetting. Bovendien is de informatie altijd toegankelijk voor de boekhouding. - Lees meer...

  Geert Callens - d'Arta

 • Geertrui Ryngaert

  De facturengoedkeuring van drie vestigingen en decentrale afdelingen verloopt veel vlotter, terwijl de integratie met het ERP-systeem voor tijdswinst zorgt. - Lees meer...

  Geertrui Ryngaert - Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis

 • Gaby Bostyn

  Omdat goedkeurders en boekhouders met één muisklik toegang krijgen tot alle informatie, verkort de gemiddelde doorlooptijd van een factuur aanzienlijk. Gevolg: de goedkeuring en boeking van leveranciersfacturen verloopt sneller en goedkoper. - Lees meer...

  Gaby Bostyn - Poppies

 • Jurgen Van Eetvelde

  De doorlooptijd van de behandeling van leveranciersfacturen is 30 % korter dan vroeger. Ieder kan goedkeuren waar en wanneer men wil. Documenten gaan niet verloren. - Lees meer...

  Jurgen Van Eetvelde - Start People Belgium