Accountancy

Accountancy

Klanten kunnen via webportalen zelf hun leveranciersfacturen inscannen. Elke klant krijgt een digitaal dossier ter beschikking.

Lees meer...
Bouwsector

Bouwsector

De bouwsector werkt erg projectgeoriënteerd. De opvolging van leveranciersfacturen vormt een kernproces

Lees meer...
Federale en regionale overheid

Federale en regionale overheid

De federale en regionale overheid stellen een brede waaier van diensten ter beschikking. Hiertoe behoort intense communicatie met burgers, bedrijven en andere overheden.

Lees meer...
Financiële diensten, verzekeringen

Financiële diensten, verzekeringen

Banken, financiële dienstverleners en verzekeringen bieden een brede waaier van diensten aan. Deze dienstverlening zal in de toekomst in toenemende mate digitaal verlopen

Lees meer...
Lokale overheden

Lokale overheden

Lokale overheden leveren een steeds bredere waaier aan diensten. Ze streven ernaar de dienstverlening uit te breiden en ze digitaal ter beschikking te stellen.

Lees meer...
Retail

Retail

Interactie met leveranciers, klanten en winkelpunten vormt een centraal onderdeel. Documentportalen in de cloud vormen de basis voor samenwerking.

Lees meer...
Telecom, diensten, nutsvoorzieningen

Telecom, diensten, nutsvoorzieningen

Klantenservice begint met het efficiënt opvolgen van vragen, meldingen en klachten van klanten.

Lees meer...
Ziekenhuizen en zorg

Ziekenhuizen en zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen beheren grote informatie hoeveelheden en werken doorlopend aan efficiëntieverhoging en schaalvergroting.

Lees meer...