Federale en regionale overheid

De federale en regionale overheid stellen een brede waaier van diensten ter beschikking. Hiertoe behoort intense communicatie met burgers, bedrijven en andere overheden.

Via webportalen kunnen de betrokkenen aanvragen indienen, documenten opladen, formulieren invullen en statussen opvolgen. De medewerkers verdelen het werk en volgen statussen op via digitale workflows. Het elektronisch dossier beheert alle stukken, volgt taken en limietdata op en regelt de communicatie met de betrokkenen. Standaardbrieven worden automatisch aangemaakt en digitaal ondertekend.

Papieren archieven zijn niet langer nodig; het digitaal archief volgt de archiveringstermijnen op. Scanningssystemen digitaliseren papieren documenten en lezen kenmerken zoals dossiernummer, betrokkene en datum automatisch uit.

  • Stijn Lombaert

    Leveranciersfacturen worden centraal en snel verwerkt en goedkeuringen starten zonder handmatige toewijzing, geïntegreerd met het beheerspakket. Leveranciers worden tijdig betaald. - Lees meer...

    Stijn Lombaert - Provincie West-Vlaanderen

  • Toon van Damme

    65 % van de veertigduizend inkomende facturen komen toe via e-mail. De automatische verwerking ervan zorgt voor een personeelsbesparing van meer dan een halftijds persoon. - Lees meer...

    Toon van Damme - VDAB