Lokale overheden

Tot lokale overheden rekenen we gemeenten en steden, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven (AGB), maar ook lokale politie en brandweer.

Lokale overheden leveren een steeds bredere waaier aan diensten. Ze streven ernaar de dienstverlening uit te breiden, ze digitaal ter beschikking te stellen en meer transparantie te bieden. Hierdoor hebben burgers en bedrijven directe toegang tot alle informatie en documenten. De omzetting van papier naar digitaal zorgt eveneens voor een broodnodige productiviteitsstijging.

In de boekhouding vindt een automatisering plaats van inkomende factuurstromen, facturen worden ingescand of ingelezen als e-factuur, automatisch uitgelezen, geverifieerd en vervolgens doorgezet naar het beheerspakket (BBC) dat instaat voor de boekhoudkundige verwerking. Deze diensten bevinden zich in de cloud. De facturen zijn opzoekbaar in een beveiligd archief, dat legaal conform is. De papieren facturen bijhouden, is dus niet meer nodig. Zowel grotere als kleinere overheden komen aan bod, dit dankzij de reeds bestaande koppelingen met alle bestaande leveranciers van BBC-software.

De lokale overheden kunnen tevens hun uitgaande stroom van documenten naar burgers en bedrijven automatiseren: belastingbrieven, facturen voor een kinderdagverblijf, OCMW, sporthal,… Burgers en bedrijven kunnen zelf hun voorkeuren instellen op een portaal, en ontvangen hun documenten via email of in hun portaal of app naar voorkeur, zoals Doccle en POM. De digitale vernieuwing vormt meteen succes voor de lokale overheden:

  • klanten zijn tevreden over de extra dienstverlening
  • grote kostenbesparing

De digitalisering garandeert ook een efficiënte, eenvoudige en veilige regeling inzake de maandelijkse loonbrief van personeelsleden. Zij vinden hierdoor gemakkelijker een historiek van de loonbrieven terug.

Via apps kunnen parkeerwachters, burgers, politieagenten en personeel van de gemeenten direct registraties uitvoeren en gegevens doorzetten. Denk aan GAS-boetes die een directe digitale verwerking krijgen of meldingen van defecten, hinder en klachten die interactief en digitaal worden afgewerkt.

Documenten, archieven en dossiers kunt u volledig cloud-gebaseerd verwerken. Inkomende post wordt digitaal gecapteerd en opgevolgd, uitgaande stukken via deze weg goedgekeurd en verstuurd op papier en/of digitaal. Sluitstuk is de digitale ondertekening van de stukken met o.m. e-ID

Specifieke website voor einvoicing voor gemeentebesturen, steden, en lokale overheden :  https://www.arco.be/einvoice-ontvangen-lokale-overheden/