Retail

Onder de retail- of distributiesector vallen zowel de grootdistributie, ketens van gespecialiseerde handel en andere vormen van kleinhandel.

Interactie met leveranciers, klanten en winkelpunten vormt een centraal onderdeel. Documentportalen in de cloud vormen de basis voor samenwerking tussen leveranciers en winkelpunten met een verzameling van bestellingen, contracten, inkoop- en verkoopfacturen,… De bestemmelingen ontvangen e-mails wanneer er nieuwe documenten toekomen die aan hun profiel beantwoorden, of wanneer acties worden verwacht. Winkelpunten ontvangen ook kennisdocumenten, zoals productnieuwigheden, procedures en marketinginfo. Het systeem volgt op wie leest. Bestemmelingen kunnen hun interesseprofiel weergeven.

Administratieve documenten zoals contracten en facturen worden ingescand, en dankzij herkenningstechnieken automatisch geïndexeerd. Deze service is tevens beschikbaar als een cloudservice, waardoor geen aanschaf of installatie van software nodig is.