Inscannen/OCR polis- en schadedocumenten

Extra ruimte voor service en advies dankzij de digitalisering/automatisering van documentprocessen

Chris Govaerts, COO

Van Dessel Insurance Brokers?

Een leidinggevende verzekeringsmakelaar met oplossingen voor bedrijven en consumenten:

 • technologische innovatie als hoeksteen
 • moderne en efficiënte dienstverlening
 • aantrekkelijke kostprijs.

Inscannen/OCR polis- en schadedocumenten

Van Dessel ontvangt grote volumes polis- en schadedocumenten via post en e-mail. De behandeling hiervan vormde een regelrechte tijdvreter! De nieuwe werkwijze – documentscanning door Arco, OCR en integratie via softwareapplicatie BRIOplus (Portima) – bevat volgende stappen:

 1. Inlezen documenten
  • Automatisch uitlezen van inkomende mails
  • Inscannen inkomende poststukken
 2. Verlenen passende eigenschappen (OCR)
  • Uitlezen schade-, polis- en/of klantnummer en vergelijken met klantendatabase
  • Herkennen documenttype
  • Beperkt menselijk nazicht, uitgezonderd 75 % tot 90 % volautomatisch herkenning
 3. Taakafhandeling
  • Verschijnen documenten voor behandeling als taak in BRIOplus
  • Toewijzen juiste dossierbeheerder
 4. Digitaal archief polissen en schadedossiers
  • Alle documenten onmiddellijk in digitaal dossier, gekoppeld aan BRIOplus
  • Direct toegankelijk
  • Nieuwe stukken automatisch in digitaal verzekeringsarchief (papieren archief overbodig).

Scannen en digitale dossiervorming: belangrijke winst

 1. Archiefruimte opslag papieren dossiers wordt vergaderruimte
 2. Grote vermindering verwerkingstijd binnen afdeling centrale administratie, inkomende post veel vroeger klaar
 3. Dossierbeheerders
  • Niet langer inkomende e-mails handmatig toewijzen aan dossier
  • Geen verplaatsing om papieren dossier op te halen
  • Volledig dossier direct digitaal toegankelijk: klant krijgt onmiddellijk antwoord op vragen
 4. Betrouwbaarheid
  • Alle binnenkomende stukken – gescand of per e-mail – verwerkt
  • Duidelijkheid over taakstatus omdat elk stuk BRIOplus-taak krijgt
 5. Geen scanning
  • E-mailstukken automatish toegewezen in BRIOplus
  • Meer e-mails